Thêm chứng cứ về Ngày tận thế của người Maya

Các nhà khảo cổ mới đây đã khai quật và phát hiện ra một bức tường có điêu khắc kỳ lạ mô tả các tính toán liên quan đến lịch của người Maya cổ đại. Họ đã đến khu thảm thực vật rừng nhiệt đới Xultún nằm ở phía đông bắc Petén, nước Guatemala. Tại…