Kỳ lạ loài chuột mới không răng hàm, thích ăn giun

Loài chuột mũi dài được gọi là Paucidentomys vermidax. Paucidentomy  nghĩa là “chuột ít răng”, còn vermidax nghĩa là “ăn giun”. Jacob Esselstyn, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành sinh học ở ĐH McMaster, Canada và đồng nghiệp cho biết họ đã bắt được 2 con chuột như thế bị sập bẫy trên đảo Sulawesi…