Xuất hiện lợn 2 mũi, 2 miệng

1 chú lợn con vừa sinh ra nhưng thật kỳ lạ, lại có tới 2 mũi, 2 miệng. Theo tờ Daily Mail, tại 1 nông gia ở tỉnh Cát Lâm, phía Bắc Trung Quốc, 1 chú lợn con vừa được sinh ra nhưng mang hình thù kỳ quái khi có tới 2 mũi, 2 miệng….