Hệ thống chuyền lẩu dài nhất

Hệ thống chuyền lẩu này có chiều dài 126m, ngang 12cm. Công suất phục vụ trên chuyền cho 320 người trong một thời điểm. Sau một thời gian nghiên cứu, hệ thống lẩu băng chuyền F1 (LBC F1) đi vào hoạt động từ tháng 10.2009. Sự ra đời của lẩu băng chuyền F1 đem lại…