Chuyện hồi mới sinh – Tác Giả Cecil HF

Chuyện này mình nghe mẹ mình kể lại. Hồi trước mình sinh non đến hơn một tháng, mới 8 tháng 6 ngày đã lật đật chui ra rồi. Vì vậy nên cơ thể mình lẫn mẹ mình đều yếu lắm. Sau khi sinh, mẹ mình phải ở lại nhà bà mụ tận một tháng vì…