Cô gái có chân biến dạng khổng lồ

Cô gái này sẽ phải cưa chân do không đủ khả năng chữa trị phần biến dạng suốt 5 năm trời. Một cô gái từ tỉnh Ganzhou, Trung Quốc tên là Lui Huayan đang đối mặt với nguy cơ phải cưa chân vì cô không đủ khả năng chữa trị phần chân biến dạng đến…