Ước mơ của cô gái nhỏ nhất thế giới

Jyoti Amge có những ước mơ khiến ai cũng phải xúc động. Jyoti Amge là cô gái từng được Sách Kỷ lục Guinness công nhận là cô gái nhỏ nhất thế giới. Nhưng không chỉ có thế, Jyoti Amge còn có những ước mơ mà ai cũng phải xúc động, đó là trở thành một…