Hồn nhiên cởi đồ trên phố

Khoảng 17 giờ ngày 23/9/2012, một phụ nữ "hồn nhiên" cởi đồ trên đường Quý Dương (Bắc Kinh, Trung Quốc) rồi đi bộ trong tình trạng không-mặc-gì khiến ai nấy đều kinh ngạc. Người phụ nữ này khoảng 30 tuổi, dùng một chiếc khăn đỏ để cột tóc. Cô ta từ từ đi dọc theo…