Người câu được con cá nhỏ nhất

Andy Pelphrey người Mỹ đã câu đượ một con cá có chiều dài 6 cm và nặng 3,5 g. Đây là con cá bị câu nhỏ nhất thế giới. Andy Pelphrey đã câu được con cá này tại một dòng suốt nhỏ ở phía Đông bang Kentucky có tên goi là Hook Creek. Mặc dù…