Bốc Mộ – Tác Giả Nâu Đá

Do truyện trước của mình, các bạn có góp í là cần thêm nhiều tình tiết kinh dị hơn, mà mình thì lại toàn kể những chuyện mà mình chứng kiến thôi nên có lẽ chưa khuấy động được sự tò mò của các bạn như mong đợi. Tuy nhiên hôm nay mình chợt nhớ…