Những con vật thích chơi patin

Những con vật ưa vận động sau đây như chó, mèo, lợn, vẹt rất thích thú khi được cưỡi trên chiếc ván trượt và lướt đi bon bon trên đường phố cùng chủ. Ảnh trên Sloshspot. Buonchuyen.info – Theo maivoo