Bóng người mặc áo đỏ – Tác giả VB

Tiếp theo những câu truyện ma Trong khu nhà mình. Mình đã lục lội lại mọi ký ức kinh hoàng nhất từng ám ảnh mình suốt bao nhiêu năm tuổi thơ ở đấy. Khi mình lên 7 tuổi, khu nhà mình đã chật kín các nhà xây xan xát nhau, đèn đường cũng có vài…