Ma trong công ty may mặc

Chiều nay T.Thông được nghe câu chuyện này từ Bích Vân, chuyện xảy ra trong công ty Bích Vân đang làm, đó là một công ty may mặc do một người Hàn Quốc làm chủ, công ty cũng mới thành lập được lúc cuối năm 2009, cho đến nay thì được khoảng hơn nửa năm….