gửi 3 năm không mất

Trong một lần đi siêu thị, Gerald Sanctuary để quên ô tô của mình tại bãi gửi xe. Ba năm sau, chiếc xe hơi vẫn ở nguyên chỗ đó. Câu chuyện xảy ra tháng 5/2008. Ông Gerald Sanctuary lái chiếc Honda màu bạc để ở bãi đỗ dành cho ô tô. Do đã 80 tuổi, […] Quên xe ở bãi gửi 3 năm không mất

Trong một lần đi siêu thị, Gerald Sanctuary để quên ô tô của mình tại bãi gửi xe. Ba năm sau, chiếc xe hơi vẫn ở nguyên chỗ đó. Câu chuyện xảy ra tháng 5/2008....