Gà mái chỉ đẻ trứng khi có “bạn đời” iPad

Trong khi suốt quãng thời gian dài trước đó, nó không chịu đẻ dù chỉ một quả. Một chú gà mái sống cô đơn và chịu không đẻ trứng một thời gian dài bỗng nhiên phục hồi khả năng sinh sản sau khi xem video về những con gà khác trên chiếc máy tính bảng iPad….