Người phụ nữ khóc ra… “kim cương”

Mọi người gọi cô Jody là người phụ nữ khóc ra "kim cương" và họ khen những tinh thể này đẹp tuyệt vời. Cô Jody Smith, 35 tuổi, sinh sống tại Boston, Lincs, nước Anh bị mắc phải căn bệnh lắng đọng thủy tinh thể crystine. Các bác sĩ cho biết, đây là căn bệnh…