Đức mẹ Đồng trinh khóc

Hàng trăm người đang đổ tới xem bức hoạ Đức mẹ Đồng trinh mà chủ nhân của nó khẳng định là đang chảy những giọt lệ dầu tại nhà của ông ở Pháp. Bức tranh Đức mẹ đồng trinh Mary đang chảy lệ dầu.   Nhà của ông Esat Altingdagoglu, chủ nhân của bức tranh,…