10 đám cưới không giống ai

Lơ lửng giữa không trung, đám cưới với chú rể đã khuất hay cưới mà không mặc gì chỉ là những điển hình. Cưới nude trước 250 khách mời Ellie Barton và Phil Hendicott đã quyết định tổ chức đám cưới vô cùn đặc biệt của mình. Cặp đôi này có 1 đám cưới với…