Căn phòng 25 – Tác Giả Lãng Tử

Vô truyenmacothat.net đọc free hoài nên hôm nay cũng có một câu truyện ngắn và nó xảy ra với mình nên hầu chuyện đến các ace trong này, không biết có phải do mình đọc nhiều truyện ma quá nên xảy ra hiện tượng lạ là mình cho là ma, nhưng mà nói thật mình…