Câu Chuyện Về Dì Tôi – Tác Giả Nguyễn Bảo Ngọc

Đây là câu chuyện có thật 100% về cái chết của dì ruột mình do mẹ mình kể lại , mình không hề thêm thắt hay bịa đặt bất cứ chi tiết nào , nếu mọi người đọc mà thấy không hay thì đừng ném đá nhé ! Dì mình mất cách đây 20 năm…