Tôi làm ma..! – Tác Giả Ngô Thế Nho

Chuyện xẩy ra vào kỳ nghỉ hè năm tôi học lớp 9/lớp 10.hồi đó bao cấp,ở đâu ăn uống cũng kham khổ,tiêu chuẩn. Mỗi tháng mấy lạng thịt nên đến tuổi dậy thì mà người chả thấy lớn dc tí nào.bố tôi bảo:”hè này cho máy về quê kiếm thêm miếng thịt miếng cá. Thời…