Kangaroo lao mình xuống biển tự vẫn?

Một du khách đã chụp được những bức ảnh ghi lại cảnh 1 con Kangaroo đã tự đi xuống biển sau 1 khoảng thời gian "suy nghĩ". Những bức ảnh này khiến người xem phải suy ngẫm và xót thương cho số phận của 1 con vật. Dưới đây là những hình ảnh ghi lại…