Những loài cá có tay

‘Đôi tay’ này trở thành công cụ hữu ích giúp chúng có thể chuyển động một cách dễ dàng hơn. Loài cá độc đáo này được tìm thấy ở phía Nam và phía Đông của nước Úc. Đây là những loài cá có hai bàn tay ở hai bên giống như những chiếc vây của…