Ma Giấu – Tác Giả Huỳnh Anh Nguyễn

Cách nhà tôi gần 2 cây số có một bãi đất trống rộng lắm, tôi không ước lượng được nó rộng bao nhiêu nữa. Nói chung là rộng. Cũng không biết của dân hay của nhà nước vì nó có từ đời não đời nao rồi. Bãi đất đó là cái “sân thể thao tự…

Audio Ma Giấu

Ma Giấu | MC : Mạnh Cường Tôi không tin vì ma làm sao giấu được người kia chứ. Có con ma trên đời không? Tôi không biết, nhưng tôi không sợ……

Ma Giấu

Hồi xưa sống dưới quê, chắc ai cũng biết trò trốn tìm nhể, vậy có ai thử chơi ban đêm chưa ? Nếu chưa thì tui khuyên là không nên chơi. Lúc còn bé tí tẹo chưa thay đủ răng, tui với mấy đứa bạn trong xóm thách nhau bữa đêm nào kéo ra bờ…