Ma ở sông Hồng – Tác Giả Người Khăn Đen

Lời đầu tiên tác giả xin chào các bạn đọc , cảm ơn các bạn về sự nhiệt tình ủng hộ của các bạn ở 2 truyện trước.hôm nay Người Khăn Đen có câu truyện thứ 3 gửi tới các bạn. Như các bạn đã biết ở sông nào mà chả có ma ( hay…