Gặp ma trong c.cư – Tác Giả Kẹo Dẽo

Đã từng đọc rất nhìu truyện ma trên page nên hnay cũng xin góp 1 ch mà chính mình đã thấy . Mình cũng là c.gái nên k chém hay bịa đặt gì cả , chỉ mún post cho mấy bạn cùng đọc thôi . Còn ch tin hay k thì tuỳ mấy bạn nhé…