Người phụ nữ được lắp mặt giả

Một người phụ nữ gần như bị tàn phá toàn bộ khuôn mặt của mình bởi một khẩu súng ngắn năm 16 tuổi hiện tại đã được lắp mặt giả. Chrissy Steltz, 27 tuổi đến từ Milwaukie, Oregon đã bị bắn trong một tai nạn với tầm bắn rất gần bởi một người bạn tại…