Xuất hiện cá sấu có màu lạ ở Australia

Dù hết sức hy hữu, nhưng việc con cá sấu nước mặn dài 2,4m trên bỗng nhiên đổi màu da thành vàng bóng đã khiến Tracy Sandstrom, người trực tiếp chăm sóc và huấn luyện nó cảm thấy lo lắng nhiều hơn là vui mừng. Snappy bên cạnh Tracy Sandstrom "Tôi sợ rằng nó thực…