Người có thể nhớ được 100 màu sắc

Nishant Kasibhatla – một người Singapore có thể nhớ và nhắc lại chính xác 100 màu sắc được hiện thị một cách ngẫu nhiên. Anh Nishant Kasibhatla nói: "Tôi đã tập luyện rất chăm chỉ suốt nhiều tháng qua. Tôi vô cùng tự hào khi giúp đất nước Singapore có thêm một kỷ lục mới….