Dòng sông mì ý

Thật đáng buồn khi ý tưởng ngộ nghĩnh này lại bị Kỉ lục Guinness từ chối thẳng thừng. Với tiêu chí đề ra là: Luôn tôn trọng mọi nỗ lực của các cá nhân hay tập thể trong việc thiết lập kỉ lục thế giới, cũng như tôn trọng mọi sáng kiến tạo kỉ lục,…