Mộ Tần – Tác Giả Henry

Ở đâu trong xóm mình còn văng vẳng câu chuyện kì là mà mình muốn 8 kể cho mọi người nghe. Chuyện là thế này: Nhà ông 9 có đào hố xíu( cầu tiêu) á. Đào được ngôi mộ lạ. Ngôi mộ có ngôi tháp nhỏ nhưng đã muốn bể rùi. Nhưng khi lật ngôi…