Mộng du Tác giả Thịnh Thơ Thẩn

Phần 1 các bạn đã từng bị mộng du và chứng kiến người khác bị mộng du hay chưa.sau đây mình xin kể 1 câu chuyện mà nó khiến mình giờ đây không dám ngủ chung với người lạ và luôn đề cao cảnh giác cửa phòng trước lúc ngủ..chuyện là thế này..lúc ấy còn…