MƯỜI MÓNG QUỶ

Vào khoảng thập niên 1950, một bản thượng hẻo lánh thuộc quận Buôn Hô Ban Mê Thuột bị khủng bố bởi một con quái vật – có nhiều người cho là ác quỉ – vô hình. Không một ai nghe thấy nó, nhìn thấy nó hoặc những dấu vết của nó. Chứng cớ duy nhất…