NHÀ HOANG – Tác Giả MR Trần ( MR Siro )

Chuyện này là do bà hàng xóm của em kể lại,câu chuyện xảy ra cách đây cũng khá lâu,bà tên Hoa,năm nay ngoài 50t,em sẽ gọi tắt là bà H. Cách đây hơn 30 năm,lúc đó bà H còn trẻ,nhà bà lúc đó cũng giàu có lắm.Nhà có ruộng đất ở nhiều nơi,rồi có cả…