Lễ hội cà chua lớn nhất thế giới

Có tới hơn 45.000 người từ khắp nơi trên thế giới đã ném cà chua vào nhau trong lễ hội này. Người ta đã ngạc nhiên bởi có rất nhiều người trên thế giới đã quan tâm đến lễ hội này. Có đến 45.000 người từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về Bunol…