Dành 30 năm để dựng lại ngôi đền cổ

Ông Alec Garrard, 80 tuổi, đã dành hơn 30 năm để xây dựng mô hình của ngôi đền cổ Herod. Tất cả những chi tiết trong mô hình này đều công phu và chính xác theo đúng tỉ lệ thật. Ông Alec bên tác phẩm kỳ công của mình. Ảnh: Oddity.Ông Alec, nông dân về…