Phụ nữ Nhật thuê hot boy ngủ ôm

Phụ nữ Nhật có thể chọn các hot boy để ngủ ôm với dịch vụ Soine-ya Prime Soine-ya Prime, một dịch vụ kỳ lạ xuất hiện tại Nhật Bản vào năm 2011, giúp những phụ nữ cô đơn mỗi tối có thể thuê một hot boy đến ngủ cùng. Khách hàng có thể nằm trọn trong vòng…