Ngủ trên dây như Tiểu Long Nữ

Một võ sư Trung Quốc có thể ngủ trên sợi dây thừng căng giữa hai cái cây. Anh hy vọng khả năng này sẽ giúp anh được ghi tên vào sách Guinness. Gao Yang, 37 tuổi, nói rằng, anh đã mất một phần tư thế kỷ để luyện tập kỹ năng ngủ trên dây thừng….