Người mất tay, chân bơi qua 5 châu lục

Ông cũng từng bơi qua eo biển Anh vào năm 2010 trong 13 giờ liên tục. Một người đàn ông Pháp bị mất tứ chi Philippe Croizon, 43 tuổi, vừa hoàn thành chặng bơi đầu tiên, từ Wutung, Papua New Guinea tới Pasar Skow, Indonesia trong kế hoạch bơi qua 5 châu lục. Đây là…