Người uống bạc thành… da xanh

Trong số các phương pháp chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe chưa có căn cứ khoa học chứng minh, có lẽ kỳ lạ nhất là việc uống keo bạc. Một số người uống dung dịch bạc nhằm tránh bị nhiễm khuẩn, nhưng những người uống quá nhiều loại chất lỏng này sẽ bị chuyển…

Người uống bạc thành… da xanh

Trong số các phương pháp chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe chưa có căn cứ khoa học chứng minh, có lẽ kỳ lạ nhất là việc uống keo bạc. Một số người uống dung dịch bạc nhằm tránh bị nhiễm khuẩn, nhưng những người uống quá nhiều loại chất lỏng này sẽ bị chuyển…