Khách sạn cho người chết

Khách sạn này được mở ra để những người mới qua đời "tạm nghỉ chân" trong thời gian chờ an táng. Khách sạn độc đáo này được mở ra bởi 1 tổ chức phi lợi nhuận tại Tokyo. Trong đoạn quảng cáo cho khách sạn có viết: “Kinh doanh khách sạn cho người chết”. Tọa…