Dịch vụ kết hôn di động

Nếu bạn thích làm lễ cưới tại một nơi đặc biệt mà vùng đó không có nhà thờ, bạn có thể gọi cho gọi cho dịch vụ nhà thờ kết hôn di động Best Man Nhà thờ với hình dáng khác lạ này thực sự là một chiếc xe American la France 1942 được tu…