Giải mã hiện tượng nhập đồng

Các nhà nghiên cứu cho rằng, lên đồng là hình thức mà các thầy đồng trong trạng thái ngây ngất (Ectacy) để có thể thông quan với thần linh… Lên đồng là một hiện tượng Shaman giáo Cuốn sách: "Lên đồng, hành trình của thần linh và thân phận" của GS Ngô Đức Thịnh có…