Những em nhỏ dị dạng đáng thương vì nhiễm phóng xạ

Phóng xạ xuất phát từ các nhà máy điện hạt nhân, kho vũ khí, trung tâm nghiên cứu và các khu vực xảy ra nổ hạt nhân như Hiroshima, Nagasaki,… Hằng năm làm nhiễm độc 2.500 tỉ lít nước ngầm của thế giới. Nguồn nước nhiễm phóng xạ này sau đó sẽ ngấm vào cây…