Người sáng tạo nhiều con rối nước nhất

Nghệ sĩ Chu Lượng đã làm hơn 1.000 con rối nước với nhiều kích thước, kiểu dáng, chất liệu khác nhau. Múa rối là nghệ thuật diễu nhại đặc trưng của nhiều dân tộc châu Á, nhưng múa rối nước thì chỉ có duy nhất ở Việt Nam, phát triển vào thời Lý, thời Trần…