Thắt dạ dày để giảm gần 200 kg

Nicky Ethertington – một trong những người phụ nữ mập nhất nươc Anh đã dùng tới phương pháp thắt dạ dày để giảm được gần 200 kg. Chi phí cho việc phẫu thuật này cũng như các khóa điều trị sau đó đã lấy đi của vợ chồng cô Nicky Etherington khoảng hơn 47,6 nghìn…