Người có khả năng nổi trên mặt nước

Mới đây, ông Hứa Hoàng Cương, ở tỉnh Cà Mau đã vô tình phát hiện ra bản thân mình có khả năng tự nổi trên mặt nước hàng giờ liên tục mà không có dấu hiệu bị chìm.   Ông Cương vừa nổi trên mặt nước, vừa đánh đàn và hát.   Ông Cương, năm…