Chói mắt với nội y vàng ròng

Bộ nội y dùng hơn 800 gram vàng ròng và làm thủ công mất 3 tháng mới hoàn thành. Ngày 22/4 vừa qua, tại lễ hội châu báu lần thứ 2 ở Sơn Tây (Trung Quốc) đã xuất hiện một sản phẩm vô cùng độc đáo. Đó là bộ nội y được chế tác từ…

Chói mắt với nội y vàng ròng

Ngày 22/4 vừa qua, tại lễ hội châu báu lần thứ 2 ở Sơn Tây (Trung Quốc) đã xuất hiện một sản phẩm vô cùng độc đáo. Đó là bộ nội y được chế tác từ hơn 800 gram vàng ròng, làm thủ công trong 3 tháng mới hoàn thành. Mặc dù vẫn chưa được…