Vị quan tòa già nhất nước Mỹ

Ông Brown hiện là quan tòa liên bang già nhất của Mỹ vẫn còn xử án. Ở tuổi 103, quan tòa liên bang Wesley Brown hiện vẫn tham gia xét xử các vụ án. Ông được Tổng thống John Kennedy bổ nhiệm cách đây 49 năm.   Quan tòa Wesley Brown Ông Brown hiện là…