Những Oan Hồn Trên Ðường Creek Road

Một con đường vắng tanh tối tăm có vẻ thu hút những hồn ma… Nhiều người cho rằng họ đã thấy vài oan hồn uổng tử dọc theo con đường Creek Road lượn quanh chốn hoang vu ngoài thị trấn Ohai thuộc miền Nam California. Con đường này cho dù là ban ngày cũng rất…